Kosten voor een schenking op papier

kosten schenken op papier

De tarieven voor schenken op papier zijn afhankelijk van het aantal schenkers en begunstigden. Daarnaast worden er extra kosten gerekend voor toestemmingsverzoeken bij de kantonrechter en indienen van aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst. De genoemde tarieven zijn all-in oftewel inclusief notariskosten, inschrijven in het centraal testamenten register en BTW. Wilt u andere bepalingen in uw schenkingsakte opnemen, dan kunt u contact met ons opnemen voor een offerte.

Minderjarige(n) begunstigden

Wanneer een begunstigde minderjarig is dan is er toestemming nodig van de kantonrechter om de schenking namens het kind aan te nemen. Neem contact met ons op over de kosten.

Schenkbelasting

Wanneer u de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkt dan moet hiervoor een aangifte schenkbelasting ingediend worden. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin u in een kalenderjaar meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag. Kosten bedragen € 25,- per aangifte.

Onze Tarieven:

Aantal begunstigden (meerderjarig) tarief 1 schenker 2 schenkers
1 begunstigde €225,65 €244,30
2 begunstigden €237,65 €256,30
3 begunstigden €249,65 €268,60
4 begunstigden €261,65 €280,30
5 begunstigden €273,65 €292,30
6 begunstigden €285,65 €304,30