schenken op papier

Verlaag uw eigen bijdrage AWBZ of bespaar je kinderen op de erfbelasting. Vraag online je schenking op papier aan.

  • Gegevens schenker

  • Omvang van uw totale vermogen (bezittingen min schulden)
  • Hoeveel geld is er contant beschikbaar?  • Samen schenken vermindert beide vermogens / nalatenschappen