Schenken op papier, de voordelen

Het is mogelijk te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan door een zogenaamde schenking op papier. Dit biedt u verschillende voordelen.

Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt. Het zit geld zit bijvoorbeeld vast in beleggingen of onroerend goed of andere zaken die niet direct contant te maken zijn.

Als u schenkt op papier legt u bij de notaris vast dat u de begunstigde een bedrag schuldig bent. Het geld wordt dus niet overgemaakt en blijft onder voorwaarden bij u, de schenker. De begunstigde kan het geld pas opeisen als de schenker(s) komt/komen te overlijden. Daarnaast kunt u extra situaties opnemen waarin de begunstigde het geld kan opeisen.

Voordelen schenken op papier via Schenkservice

  • U schenkt nu en benut hierdoor de (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maar betaalt pas later!;
  • U verlaagt de erfbelasting voor uw (klein)kinderen;
  • U houdt controle over uw eigen vermogen (en de rente betalingen);
  • Uw schuld is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting;
  • Uw vermogen is op papier kleiner wat gunstig is voor aanspraken van overheidswege waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd ( Bijvoorbeeld de: AWBZ).
  • Gunstige schenkingsvoorwaarden in de schenkingsakte waardoor u en uw vermogen geen risico lopen.

veer