Schenkservice

Wat doet Schenkservice
Schenkenoppapier.nl en schenken.nl zijn handelsnamen van Intervivos B.V. Schenkservice automatiseert en begeleidt het proces van schenken aan particulieren en algemeen nut beogende instellingen (musea, kerken, culturele instellingen, politieke partijen en goede doelen). Wij helpen onze clienten met het zo eenvoudig mogelijk behalen van fiscaal voordeel. Wij stellen uw schenkingsakte op en verzorgen de afwikkeling bij de notaris.

Bedrijfsprofiel
Schenkservice biedt een complete service op het gebied van schenken aan goede doelen en natuurlijke personen. De manier van werken is efficiënt en doorzichtig waardoor er kostenefficient gewerkt wordt. De algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en de schenkers profiteren optimaal van de wettelijke mogelijkheden. De notaris waarborgt de belangen van de betrokken partijen.

Schenkservice
De naam spreekt eigenlijk voor zich: het verlenen van service bij schenkingen. Met andere woorden: Schenkservice adviseert en assisteert particulieren bij het verrichten van schenkingen en adviseert ANBI’s over fondsenwerving. Een complete en doorzichtige service, waarmee instellingen en schenkers optimaal profiteren van de mogelijkheden om kostenbesparend te schenken.

Contactgegevens

030-6922242

084-2266294

info*schenkenoppapier.nl

Ons postadres
Liesgrassingel 11
3451 PT VLEUTEN

Contactformulier